Ad Council

The Ad Council er en amerikansk non-profit organisasjon som fremmer en rekke offentlige servicekunngjøringer ved å bringe sammen en gruppe non-profit, frivillige organisasjoner, reklame og mediaverden. The Ad Council har over 70 års erfaring som ledende produsent av kommunikasjon og reklame for offentlige tjenester og deres behov for å profesjonalisere nettsidene for å kommunisere lettere var stort. 

Prosjektbeskrivelsen

The Ad Council trengte en pålitelig og fleksibel partner for å støtte en eksisterende nettside som er bygget og hostet av en annen leverandør.
De ønsket å fortsette med deres eksisterende CMS løsning, eZ Publish. Norse Digital var derfor et trygt valg ettersom vi besitter lang erfaring med eZ Publish og derfor kjenner godt til alle muligheter som finnes for økt skalerbarhet. 
The Ad Council drifter idag 4 nettsider med ulike målgrupper og de trengte derfor en leverandør som var rustet til å støtte deres aktiviteter og øke bruken av beste praksis funksjonalitet i eZ Publish. Målet var å profesjonalisere nettsidene, engasjere besøkende ytterligere og legge til ny essensiell funksjonalitet i samme plattform. Idag jobber Ad Council og Norse Digital tett gjennom en langsiktig forvaltningsavtale. Slik kan vi sørge for god videreforedling av nettsider, gjenbruk av god funksjonalitet og eventuelle endringer i deres CMS systemer på tvers av organisasjonen.

Prosjektinfo

Kunde: The Advertising Council
Løsningen: http://www.adcouncil.org
Type prosjektMobil, Web, Applikasjonsforvaltning
Vår rolle: UX/UI design, Prosjektledelse, Utvikling & implementering, vedlikehold, utvikling av nye funksjoner, 
Teknologi: eZ Publish