Citycon

Citycon (tidligere Sektor) gruppens tanke om et kjøpesenter er at det ikke kun er betong og glass, men at et kjøpesenteret er lokalsamfunnets møteplass med shopping, livlig handel og gode opplevelser. Vi hjalp først Sektorgruppen til å løfte deres ansikt utad på nett med målsettingen om å treffe kundesegmentet i alle digitale kanaler. I andre fase hjalp vi Sektor med den digitale rebrandingen til å bli Citycon hvor design, uttrykk og funksjon har vært viktige faktorer. 

Prosjektbeskrivelsen

Gjennom grundig identifisering av markedet, konkurrenter og målgrupper utarbeidet vi et spisset løsningsforslag. Da alle de ulike senterene har ulikt uttrykk var det viktig for oss å hensynta alle kjøpesentres behov. For å integrere alle systemene så smidig som mulig satte vi opp et faseinndelt prosjekt. Her begynte vi med nettsidene til kjøpesentrene, fortsatte med et felles intranett for kjøpesentrene og til slutt et redesign av hovedkontorets nettside og intranett - alt implementert i én og samme løsning. I etterkant har vi hjulpet til med den digitale redesignen da Sektor gikk over til å bli Citycon.  

I første fase utviklet vi responsive nettsider av 30 av kjøpesentrene med viktige elementer som utheving av nyheter, mulighet til å fremme kampanjer, registrere gavekort og oversiktlig kontaktside. I denne fasen stod reklamebyrået Centerteam for det grafiske designet, og vi for implementeringen. Alle kjøpesenter har nå egne intranett som fungerer som samlingspunkt for ansatte på senteret. Her kan de holde seg oppdatert på nyheter og viktige arrangement. Samtidig kan senterledelsen bruke intranettet effektivt for å kommunisere med sine ansatte. Citycon ønsket deretter å løfte sin egen nettside for å bygge opp under deres nye branding. Her gjorde vi en helomvending på nettsidens design og satset fullt på digitale flater. 

Etter noen produktive workshops stadfestet vi gruppens profil i bransjen og hvilket segment de ønsker å rette seg mot. Med dette grunnlaget utviklet vi det grafiske- og interaksjons-designet, og til slutt implementerte vi dette i samme løsning som inkluderer alle sentersidene. Siste prosjektfasen var så gruppens intranett for hovedkontoret. Her utviklet vi designet på bakgrunn av det nylanserte designet på nettsiden. I tillegg ønsket ledelsen at intranettet skulle være de ansattes arena for å kommunisere og dele nyheter. Vi bygget derfor opp et sosialt intranett hvor kjernen i intranettet er høy informasjonsdeling. Her kan ansatte kommentere og like innlegg som deres kollegaer har publisert. I tillegg har intranettet en god kalenderfunksjon hvor man kan eksportere relevante arrangement til sin lokale kalender - uavhengig av operativsystem. 
  
Citycon har en applikasjonsforvaltningsavtale med oss i Norse Digital. Dette for å sørge for at løsningen er optimal og skreddersydd for ethvert senter i gruppen og som har vært en viktig faktor ved rebrandingen fra Sektor til Citycon. I denne sammenheng har vi hatt en viktig rolle for å rebrande alle sentres nettsider samt at Citycon har ett kontaktpunkt å forholde seg til for alle supporthenvendelser. Dersom de ønsker å diskutere funksjonalitet i eksisterende løsning eller muligheter for ny funksjonalitet vet de alltid hvem de skal forholde seg til. 

Prosjektinfo

Kunde: Citycon (tidligere Sektor Gruppen)
Løsningen: sektor.no
Type prosjekt: Mobil, Web
Vår rolle: Prosjektledelse, UX/UI Design, Rådgivning, Utvikling & Implementering
Samarbeidspartnere: Centerteam (Design for kjøpesentrenes nettsider)
Teknologi: eZ Publish