Forsvarets Høgskole

Krigsskolen og Forsvarets Høgskole ønsket en enkel løsning for å forberede sine studenter til et krevende studie. Sammen med Norse Digital ble det utviklet en digital studiehåndbok for å forberede studentene på studenttilværelsen, samt gi en generell innføring i studieteknikk.

Prosjektbeskrivelse

Krigsskolen og Forsvarets Høgskole har i mange år distribuert en egenprodusert studiehåndbok for å forberede sine studenter til de ulike studieprogrammene de tilbyr. Det ligger mye arbeid i denne studiehåndboken, og gjennom årene har den utviklet seg til et informasjonsdokument med alt fra generell studieteknikk og motivasjonsøvelser, til aktiviteter for effektiv læringsteknikk.

Som en del av Forsvarets moderniseringsprosess, er det stort fokus på digital satsing i alle ledd i organisasjonen. Det var derfor naturlig å velge en mobil plattform for å kommunisere til en yngre målgruppe bestående av studenter ved Krigsskolen og Forsvarets Høgskole.

"I dette prosjektet har vi hatt stor frihet og god støtte i ulike faser under produksjon og pakking av innholdet. [Norse Digital] har opptrådd profesjonelle og har vært raskt på banen når vi har vært klare for neste steg i produksjonen. Vi er veldig fornøyde med samarbeidet.”

Ramin Darisiro, Forsvarets Høgskole / ADL-seksjonen

Studieteknikk app

Det var viktig at mobilappen skulle fungere som et verktøy for studentene, både i forkant og underveis i studieforløpet. Fokuset var å samle alt materiell knyttet til studiehåndboken på en enkel og oversiktlig måte. En viktig faktor var å skape et verktøy som er tilgjengelig i alle situasjoner, når studentene måtte trenge det mest. Under arbeidet med å optimalisere alt av innhold til en mobilapp, ble det også produsert ulike videosnutter for å gi en mer interaktiv opplevelse for brukeren.

Mobilappen har som mål å effektivisere studiearbeidet, ved å innføre en rekke teknikker for bedre læring. Teorien er utarbeidet av pedagoger fra Forsvaret, og er basert på erfaringer og anerkjent teori innenfor området. Målgruppen er hovedsakelig kadetter, befalselever og vernepliktige, men den fungerer naturligvis som et godt læringsverktøy for alle studenter og andre som ønsker å lære mer om god studieteknikk.

Resultat

Resultatet ble en oversiktlig app hvor studentene finner informasjonen de leter etter, enkelt kan levere bedre resultater ved å forbedre sin studieteknikk og følge videosnutter som gjør at studiehåndboka blir brukt til det nyttige verktøyet det er til hensikt å være for elevene. 

Prosjektinfo

Kunde: Forsvarets Høgskole og Krigsskolen
Type prosjekt: Mobil, Utdanning
Vår rolle: Konsept, UX/UI Design, Rådgivning, Utvikling & Implementering
Teknologi: iOS & Android