Nordic Semiconductors

Nordic Semiconductor, en norsk produsent av integrerte kretser som brukes i trådløs teknologi, ønsket å fornye seg med en tidsriktig nettside. Det var viktig at nettsiden tok høyde for god brukervennlighet og sikkerhet med avansert kontroll for å sikre at riktig informasjon deles med riktige brukere. Deres nettsider benyttes i hovedsak av distributører og samarbeidspartnere, derfor var det viktig med sømløs tilgang til god produktinformasjon og kommunikasjon med alle som benytter nettsiden. Resultatet ble en plattform som håndterer ordre mer effektiv og som skaper det profesjonelle inntrykket Nordic Semiconductors ønsker som leverandør, uavhengig av digital flate.

Prosjektbeskrivelsen

Fremtiden er trådløs - og Nordic Semiconductor anses som en sentral bidragsyter for å utfordre dagens teknologi. Komponenter fra Nordic Semiconductor benyttes i all trådløs teknologi fra tastaturer, spillkonsoller og beacons til sportsutstyr som pulsklokker. Deres nettside benyttes i stor grad av distributører og samarbeidspartnere og det er derfor viktig å ha oversikt over hvem som har tilgang til hvilke deler av nettsiden. 
   
For å tilrettelegge for gode integrasjoner mot nettsiden, startet vi samarbeidet med en workshop. For Nordic Semiconductor var målet å skape en løsning med god funksjonalitet og sikkerhet i samme plattform med god flyt uavhengig av om brukeren var en kunde eller deres egne tekniske supportavdeling. Vårt forslag var å integrere supportsystemet og skape en eZ publish installasjon som dekket alle funksjoner Nordic Semiconductor er avhengige av. For å sørge for gode brukeropplevelser, delte vi utviklingen inn i flere faser.
   
For Nordic Semiconductor er sikkerhet førsteprioritet, noe vi tok høyde for gjennom hele utviklingsfasen av et avansert system for produkthåndtering. Å utvikle et system som tilrettelegger for brukerklassifisering for å sikre at riktige personer har tilgang til riktig informasjon kan skape utfordringer på veien. Dette løste vi ved å produsere rike brukerprofiler kombinert med skreddersydde moduler som håndterer produktnøkler og dermed kunne koble all informasjon inn i samme system. På denne måten var sikkerhet et anker i løsningen og vi kunne gå videre med utviklig av front-end, back-end og design.
 
Da sikkerheten var tatt høyde for gikk vi videre til neste fase. Vi ønsket å utvikle en plattform som tilrettelegger for at eksisterende og potensielle kunder finner den informasjonen de trenger om relevante produkter. Vi videreutviklet teknologien som håndterer produktnøkler for å skreddersy siden for hver enkelt besøkende. Alle kunder kan nå enkelt logge seg inn i en skreddersydd mypage for å følge relevant produktinformasjon, historikk for å se om nye oppdateringer er tilgjengelig og sende inn direkte supportspørsmål. Brukere kan skreddersy automatisk varsling på spesifikke produkter dersom nye oppdateringer er tilgjengelig, hente ut tekniske dokument gjennom ressursdatabasen og har tilgang til et community for å dele erfaring med andre utviklere.
   
Nordic Semiconductors ønsket å sikre høy kundetilfredshet og bruke sine egne tekniske ressurser mer effektivt. Neste steg ble naturlig nok et kundeservice system som håndterer back-end support tickets effektivt. Alle systemer ble deretter integrert i samme system gjennom eZ publish. 
Gjennom løsningen kan supportspørsmål kategoriseres og enkelt spore gjennomgående utfordringer for å forbedre enten tekniske white-papers, selve produktet eller til og med bidra til nyutviklinger. Alle brukere har nå direkte tilgang til assistert hjelp fra Nordic Semiconductors egne tekniske support team gjennom sin mypage. 
  
For å sørge for at sidene er tidsriktig og svarer til Nordic Semiconductors behov jobber vi langsiktig for å følge utviklingen av nettløsningen. Dersom ny funksjonalitet eller nye behov melder seg er målet å sørge for gode brukeropplevelser og at nettsidene er optimale for alle parter. Etter integrasjon av den avanserte kundeplattformen har vi gjort flere endringer, da hovedsakelig innen design og for å utvikle nettsiden med hovedformål å være en go-to side for utviklere, uavhengig av digital flate. 

Resultat

Sikkerhet og god funksjonalitet i høysetet! Nordic Semiconductors har nå en profesjonell nettside som har blitt en viktig kanal for å nå ut til utviklere, kunder og potensielle kunder for å være den valgte leverandør for trådløse komponenter. På siden håndteres sikkerhetsklassifisering, kunden har tilgang til en brukervennlig mypage profil for å finne svar på sine utfordringer, et community for utviklere og tilrettelagt kundeservice som forenkler samhandling mellom Nordic Semiconductors og deres kunder.

Prosjektinfo

Kunde: Nordic Semiconductors
Type prosjekt: Web
Vår rolle: Innsikt, strategi, utvikling og implementering, forvaltning, optimalisering
Teknologi: eZ Publish, Open source, php, Solr