Oslo Børs

Oslo Børs hadde behov for en solid partner for å håndtere sine nettsider. Norse Digitals unike kunnskaper innen eZ Publish CMS teknologi var og er viktig for Oslo Børs sitt valg av leverandør for sikker og stabil support av oslobors.no. med høyest mulig oppetid. 

Norse Digital har siden 2008 vært hovedleverandør av daglig utviklings-, support- og vedlikeholdstjenester for Oslo Børs sine nettsider oslobors.no. Det begynte med en fullstendig gjennomgang av arkitektur og innholdsstrategi, og implementering av best practice løsninger for Oslo Børs. Vi har deretter vært gjennom en rekke utvilingsløp for ny funksjonalitet med gode support - og vedlikeholdstjenester til grunn for vårt samarbeid. 

Prosjektbeskrivelsen

Oslo Børs, en tungvekter innen datahåndtering og med betydelige interne IT-systemer bruker Norse Digital som en solid partner for å håndtere sine nettsider og sørge for sikker og stabil drift. Dagens løsning er sentral i Oslo Børs sine informasjonssystemer og er integrert med andre interne systemer for levering av innhold. Norse Digital har i tillegg gjennomført flere oppgraderinger av nettsidene, utviklet  “min side” for personifisert informasjon, og løsning for administrasjon til utsending av nyhetsbrev. Alt kjører på en avansert plattform som sikrer høyest mulig oppetid og stabilitet.

Samarbeidet med Oslo Børs har vedvart siden 2008, da Norse Digital i samarbeid med eZ Systems fikk oppdraget med å erstatte en komplisert og kostbar webarkitektur. Ved å implementere en mer effektiv infrastruktur basert på åpen kildekode har Oslo Børs krympet kostnader samtidig som de har utviklet en brukervennlig løsning skalert for videre vekst.

Morten Isebakke Lyse, Oslo Børs

Oslobors.no har responsivt design som gjør at innholdet ser bra ut uavhengig av digital flate. 

Prosjektinfo

Type prosjekt: Mobil, Web, CMS
Løsningen: oslobors.no
Vår rolle: Systemarkitektur, Utvikling & Applikasjonsforvaltning
Samarbeidspartnere: OMS
Teknologi: eZ Publish, eZ Find, Solr