Rogaland Fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune, en av fylkets største arbeidsgivere med hovedmål om å utføre oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland, ønsket å fornye sine nettsider og skape en sømløs plattform for samhandling. Resultatet ble en tidsriktig nettside hvor brukere enkelt finner relevant informasjon, alle nettsider tilknyttet deres divisjoner håndteres i samme installasjon samt et intranett for å dele all kunnskap i samme plattform.

Prosjektbeskrivelsen

Rogaland er et stort fylke som byr på mange muligheter hva gjelder karriere, kultur og friluftsopplevelser. Fylkeskommunens hovedmål er å tilrettelegge for næringsutvikling, ressursforvaltning, verdiskaping samt skape engasjement på lokal og internasjonal arena. 

For å være en sentral bidragsyter for lokalsamfunnet var første steg å bygge opp en plattform for å øke relevant informasjonsflyt mot deres brukere. Norse Digital kom tidlig inn i utviklingen av nye nettsider og sammen satte vi et mål om å skape en fullt integrert plattform for alle som jobber i fylkeskommunen.
Første steg var å få en profesjonell nettside opp ved hjelp av eZ systems. Gjennom eZ systems kunne vi enkelt bygge opp en skreddersydd site-map for å forenkle innhenting av relevant informasjon for brukerne. Her har også Fylkeskommunen et brukervennlig  publiseringsverktøy i bakhånd.
   
For å tilrettelegge for at ulike divisjoner som styres av fylkeskommunen, for eksempel videregående skoler hadde egne oppdaterte nettsider utviklet vi separate nettsider som håndteres gjennom samme installasjon. På denne måten kunne vi utvikle et enkelt malverk som kunne benyttes på de ulike nettsidene og gi de videregående skolene muligheten til å videreforedle sine egne nettsider med skreddersydd innhold. Ved hjelp av likt malverk er det enklere å dele kunnskap gruppen i mellom og komme opp med nye forslag til å drive trafikk på deres egne nettsider. Hver skole kan med andre ord kommunisere enklere med sine studenter, foresatte og vise frem sine resultater.

Rogaland fylkeskommune har hele sin nettstedsportefølje i eZ og har samarbeidet med Norse Digital gjennom flere prosjekter i mange år. Samarbeidet har gitt oss en stabil løsning uten nedetid, noe som er viktig for oss. Vi er godt fornøyd med funksjonalitet og brukergrensesnitt. Ettersom vi har over 30 forskjellige nettsteder har vi fått testet ut forskjellig design og forskjellige behov, og ser at eZ gir oss de mulighetene vi trenger. Norse Digital er opptatt av å ivareta oss som brukere, og vi har gode erfaringer med responstid, prioriteringer, imøtekommenhet og oppfølging. 

Ingeborg Dirdal, rådgiver

En annen viktig informasjonskilde for fylkeskommunen er årsmeldingen. Årsmeldingen er et dokument som hjelper fylkeskommunen med å evaluere tidligere års arbeid og sørge for at utviklingen i fylket går i riktig retning målt opp mot egne overordnede mål. Rogaland Fylkeskommune er en fremoverlent fylkeskommune og ønsket derfor å tenke digitalt for å få flere til å benytte deres årsmelding som en kilde til informasjon. Den digitale årsmeldingen ble derfor bygget opp av artikler lagret i deres eZ publish installasjon. De har nå en digital årsmelding som er lett tilgjengelig for alle besøkende på nettsidene deres. Årsmeldingen finner man her
Rogaland fylkeskommune er hva man kan kalle en innovativ fylkeskommune som tør å tenke i nye baner for å videreforedle sine ressurser. Norse Digital jobber derfor tett med Rogaland for å sørge for at nettsidene er optimale og at grensesnittet er brukervennlig for alle divisjoner i fylkeskommunen. For å sørge for at Rogaland Fylkeskommune benytter all intern kompetanse til sin fordel og har gode rutiner for samhandling på tvers av divisjoner har vi utviklet et sosialt intranett. Tanken er å øke informasjonsflyten og skape en sosial platform for samhandling på tvers av Fylkeskommunen. Her kan alle delta i diskusjoner rundt dagsaktuelle temaer og dele erfaringer samtidig som man holder seg oppdatert på Fylkeskommunens nyheter.

Resultat

Rogaland Fylkeskommune har nå lekre nettsider som er fokusert på å gi brukerne den informasjonen de leter etter og det har blitt enklere å videreforedle viktige ressurser i fylkeskommunen.  Årsmeldingen har nå et lekkert design som er tilgjengelig uavhengig av digital flate og som gjør det mer interessant for innbyggerne å følge utviklingen i sin egen kommune. Flere divisjoner i fylkeskommunen har fått opp flotte nettsider basert på et malverk, men med mulighet til å kommunisere til sine målgrupper gjennom samme installasjon. På denne måten har fylkeskommunen fått en effektiv plattform for samhandling og engasjement mot sine brukere. 

Prosjektinfo

Kunde: Rogaland Fylkeskommune
Løsningen: http://www.rogfk.no
Årsmelding: http://www.rogfk.no/aarsmelding-2014
Eks. Bryne Videregående skole: http://www.bryne.vgs.no
Type prosjekt: Mobil, Web
Vår rolle: Projektledelse, UX/UI Design, Utvikling & implementering, Forvaltning
Teknologi: eZ Publish, Alfresco