Senter for internasjonalisering av utdanning

Senter for internasjonalisering av utdanning har ansvaret for flere nettsider og skal treffe forskjellige segmenter da de er et nasjonalt kompetanse - og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet. De har forstått virkeligheten av å ha løsninger som er tilrettelagt uavhengig av digital flate. 

Prosjektbeskrivelsen

SIU drifter flere websider og prosjektet har derfor vært faseinndelt for å sørge for gode brukeropplevelser på alle sider. Som prosjektleder og strategisk og teknisk rådgiver har vi i samarbeid med SIU utviklet fire nettløsninger. I samarbeid med Haltenbanken, som sto for det grafiske designet på forsiden, har vi utviklet hovedsiden, siu.no. Vi implementerte det nye grafiske designet til forsiden. Med enkle grep gjorde vi undersidene responsive ved å bruke Bootstrap.

SIU har ansvaret for nettsiden studeriutlandet.no. En informasjonsside for norske studenter om studier i utlandet. Her er målgruppen studenter og foresatte. Målsetningen med dette prosjektet var blant annet å gjøre søkefunksjon og filtrering så enkel som mulig for besøkende så de finner det de leter etter. 

studyinnorway.no bygger på samme prinsipp som studer i utlandet. Det er en side som er rettet mot studenter og foresatte. Forskjellen er at denne siden inneholder informasjon om norske studiemuligheter, for utenlandske utvekslingsstudenter.

Både Studer i Utlandet og Study in Norway er utviklet med responsivt design.

For SIU har vi i tillegg utviket deres lokale intranett. Dette er et sosialt intranett hvor vi har tilpasset løsningen ut i fra SIU sitt behov og bruksmønster. Målsetningen var å tilrettelegge for kunnskapsdeling, skreddersydde tilpasninger og muligheter for kommentarer. For SIU har det vært viktig at ikke intranettet blir et statisk arkiv, men en løsning som er et verktøy og som ansatte bruker aktivt i arbeidshverdagen. SIU er veldig fremtidsrettet i måten å tenke digitalt. Alle løsningene er utviklet på plattformen eZ Publish.

Resultat

Resultatet av prosjektene har gitt Senter for Internasjonalisering nettsider som fungerer godt uavhengig av digital flate og et nytt uttrykk på alle nettsidene sine. Målet var å tilrettelegge for god søkefunksjonalitet og tilgjengelighet for riktig informasjon på riktig nettside og prosjektet har svart til forventningene. SIU har nå et intranett som brukes aktivt i arbeidshverdagen samt en fullverdig plattform som sørger for at hjemmesidene enkelt kan oppdateres jevnlig. 

Prosjektinfo

Kunde: SIU (Senter for Internasjonalisering av Utdanning)
Løsningen: siu.no / studeriutlandet.no / studyinnorway.no
Type prosjekt: Mobil, Web
Vår rolle: Prosjektleder, Rådgivning, Utvikling & Implementering
Samarbeidspartnere: Haltenbanken
Teknologi: eZ Publish