Stokke

Stokke, verdensledende produsent av barneutstyr og godt kjent for tidenes bestselgende norske designprodukt tripp-trapp stolen, ønsket å bruke nettsidene sine for å videreforedle sitt brand sterkere. For å kommunisere tettere med - og selge flere produkter til sine kunder i digitale medier var behovet for en fullintegrert e-handelsløsning med mulighet til å skalere til mange land stort. Resultatet ble nye attraktive nettsider med mulighet for bedre kommunikasjon med kunder og nye markeder. At god kommunikasjon med sine kunder lønner seg viste seg i solid vekst i salgstallene. 

Prosjektbeskrivelsen

I samarbeid med Norse Digital og Demandware har Stokke gått gjennom en reise for implementere nye nettsider og forbedret eCommerce system. Etter en grundig analyse av muligheter og utfordringer innledningsvis landet vi sammen på å dele implementeringen inn i ulike faser på toppen av Demandware sitt rammeverk, et rammeverk som gir tilgang til innebygde best practice-løsninger for eCommerce. Dette for å sørge for at hjemmesidene ble utviklet optimalt og at nettsidene svarte til Stokkes forventninger om en global løsning som er lokalt tilpasset.

I første fase valgte vi å fokusere på to markeder for å etablere nettsidene, men da uten å gå på kompromiss med mulighetene i Demandware-plattformen. For å sørge for rask implementering var tidsfristende korte - og ikke minst utfordrende. For å skape en enklere intern håndtering og økt brukervennlighet for kunder var målet å helautomatisere flest mulig prosesser mot bakenforliggende ERP, CRM og PIM systemer, også mot globale betalingsløsninger. For å understøtte brandet var også et nytt, tidsriktig og attraktivt grafisk uttrykk essensielt, med god funksjonalitet i alle digitale flater. 
   
Når plattformen var etablert med ønsket funksjonalitet i de første markedene var tiden inne for å rulle ut i nye land og på flere språk. Med støtte i Demandware sin plattform og i samarbeid med Norse Digital har Stokke fått på plass en effektiv utrullingsmetodikk for nye markeder og websidene er nå tilgjengelig i en rekke land over hele verden. 

"Stokke ønsker å være det prefererte merket for premium barneprodukter globalt, som alltid har barnets beste i tankene. Sikkerhet, kvalitet og funksjonalitet skal alltid stå i sentrum. Norse Digital har gjort en solid jobb med å implementere våre nye websider basert på den globale og gjennomtestede plattformen fra Demandware, og er en viktig partner for Stokke for videre utrulling til nye markeder og implementering av ny funksjonalitet."
Christian Øvregaard | Digital Director | Stokke AS

For å sørge for at nettsidene er levende og optimalt utviklet til enhver tid med gode kundeopplevelser til grunn, jobber Stokke tett med Norse Digital gjennom en langsiktig forvaltningsavtale. Ettersom Demandware sin eCommerce-plattform gjør det enkelt å ta i bruk ny best-practice funksjonalitet sørger vi for tett dialog og løpende prosjektevalueringer mellom Stokke, Demandware og Norse Digital for å se om nye funksjoner bør implementeres. 

Resultat

Resultatet av reisen ble nye attraktive nettsider som har blitt et verdifullt verktøy for Stokke for å utnytte interessen for sitt brand, muligheten til å enklere kommunisere med kunder og nå nye markeder på en raskere og mer effektiv måte. At riktige grep ble gjort og at nye nettsider med fokus på eCommerce har blitt en suksess viser seg i solid økning i salgstallene. Nettsidene kom på plass til fastsatt tid og i tråd med estimatene for implementeringen. 

Prosjektinfo

Kunde: Stokke
Løsningen: stokke.com
Type prosjekt: Mobil, Web, eCommerce
Vår rolle: Utvikling & Implementering, Forvaltning
Samarbeidspartnere: Anti (design)
Teknologi: Demandware