Ungt Entreprenørskap

UE jobber med å fremme entreprenørskap i grunnskolen ved hjelp av arrangement drevet av lokale representanter som brenner for gründervirksomhet og skaperglede. For å formidle lokalt engasjement og synliggjøre arrangementene for å nå flere deltakere til bla. innovasjonscamper, bygget Norse Digital en god publiseringsløsning med nye nettsider. Løsningen hjelper idag UE med å dele deres gode innhold til ungdom som er interessert i entreprenørskap og brukes av alle ledd i organisasjonen. Ved å engasjere lokale representanter og benytte all intern kompetanse bedre har UE's synlighet økt betydelig.

Prosjektbeskrivelsen

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Den desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet til skolen, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv. UE Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene, og fylkesorganisasjonene har det operative ansvaret i sitt fylke.  For UE sentralt var det høyst nødvendig å støtte deres lokale engasjement og gode rutiner måtte hensyntas for å få opp et system som underbygger deres lokale tilstedeværelse. Sammen bygget vi en god publiseringsløsning som synliggjør både det nasjonale og det lokale, hvor like maler og rutiner stiller som rammeverk for oppbyggingen.  

Norse Digital har vært UE's samarbeidspartner på utvikling av nettsider. De yter utmerket service: Når behovet melder seg er de enkle å få kontakt med. Alle henvendelser følges opp og problemer løses raskt. Vi setter også pris på at Norse Digital finner rasjonelle løsninger på utviklingsprosjekter. Vi har et stort antall ansatte som til daglig bruker publiseringsverktøyet. eZ har et brukervennlig grensesnitt som krever lite opplæring og oppfølging. 

Wenche Wærner, kommunikasjonssjef

Idag styres all kommunikasjon fra ulike hold i organisasjonen og ved hjelp av et samlet nettverk hvor gode vaner og best-practice metoder ligger til bunn, hjelper vi nå UE med å nå enda flere ungdommer med sine spennende prosjekt. Vi har støttet oppsett av flere nye nettsider med ulike formål. For å tilrettelegge for at riktig budskap går til riktig målgruppe hjalp vi til med å bygge opp flere nettsider. Elevbedrift.no og ungdomsbedrift.no er begge satt opp med formålet om å spre kunnskap og inspirasjon til ungdom. Her finner ungdom alt fra hvilke regler de må forholde seg til når de ønsker å starte ungdomsbedrift, til inspirasjon samt informasjon for de som ønsker å være mentorer. Hovedformålet med siden er med andre ord å tilrettelegge for flere ungdomsgründere. For å treffe sine målgrupper er nettsider som fungerer i alle flater viktig, og neste prosjekt vi jobber med er nå å få alle nettsider over på responsive sider med stor gjenbruksverdi. 

I tillegg har Årsmeldingen deres blitt et viktig virkemiddel for blant annet å kommunisere lokalt engasjement og resultater. Ettersom siden benytter samme malverk har UE en god måte å sette opp nye sider effektivt, og UE har et viktig forum for å formidle hvilke virkemidler som gir gode resultater når man jobber med lokalt entreprenørskap. UE har dermed fått et virkningsfullt system som gjør at de kan fokusere på hva de gjør best - å drive resultater for norsk entreprenørskap og fremtidig verdiskaping.
   
Idag virker UEs nettsider som en avgjørende brikke for å kunne synliggjøre deres arrangement på lokalt nivå. De har ulike lokale sider, men med funksjonalitet som støtter opp deres lokale engasjement på hovedsiden og på deres nasjonale nettside. Her kan blant annet kalender med filter for fylker, nyhetsfeeder og nettbutikk nevnes. At verktøyet deres er bygget opp av god gjenbruksmuligheter gir også UE flere ressurser, både økonomisk og tidsmessig, for å fremme sin viktigste oppgave - entreprenørskap i Norge.

Resultat

Resultatet av et flerårig samarbeid er nettsider hvor hovedtyngden har vært å drive lokalt engasjement ved hjelp av lokale UE representanter. De har nå et godt rammeverk til grunn som bygger opp under god gjenbruksmulighet og som hjelper deres representanter med å spre nyheter, oppdatere arrangement og inspirere ungdommer til å interessere seg for entreprenørskap. Nettsidene er idag en viktig driver for å holde ungdommen oppdatert, men også et viktig ledd for å vise resultater til alle de positive tiltakene som UE er hoveddriver for. I tillegg til å drive lokale nettsider, har UE nå gode rutiner for gjenbruk av eksisterende malverk for å sette opp nye nettsider med nytt formål og ulikt informasjonsgrunnlag. 

Prosjektinfo

Kunde: Ungt Entreprenørskap
Løsningen:
Ungt Entreprenørskap
Innovasjonscamp
Ungdomsbedrift 
Elevbedrift
Type prosjekt: Web, eCommerce
Vår rolle: design, utvikling, drifting
Teknologi: eZ Publish