Vår tilnærming

Vi investerer mye tid på å lære av å konseptualisere og lansere egne produkter i vårt startup studio. Dette gir oss en unik innsikt vi gladelig deler med våre kunder.
Vi benytter kreative prosesser satt i system med velprøvde metoder for produktutvikling, prototyping, brukertesting og design. Vi bruker mye tid med kunden for å forstå hvilke behov deres bedrift faktisk har for å levere skreddersydde løsninger som genererer de resultatene som ønskes. Ved å involvere brukere samler vi brukergenerert innsikt for å forankre en gjennomtenkt brukerreise. Uavhengig av bransje tar vi oss alltid tid til å organisere et innledende forum med formål å: 

  • Sammen sette sammen listen over spesifikke behov og målbare parametre for suksess
  • Skissere arkitekturen for den løsningen vi kan foreslå for dere
  • Lage en tidsplan for utførelsen

Vår brukerorienterte tilnærming skaper smidige prosesser, gir gode synergier mellom vår allsidige erfaring og virker som et nav for å legge riktig teknologifundament.

Innsikt & resultater

Innsikt gir resultater. For oss handler innsikt om å lære kundens hverdag samt bransjen å kjenne for samle tilstrekkelig innsikt for å kunne sette målbare handlinger. Alle prosjekt starter med å utforske alle muligheter, vektlegge kundens prioriteringer og utfordre kunden for å sikre riktige veivalg for å tilby den beste løsningen. 
   
Vår posisjon hjelper oss med å rådgi våre kunder med beste praksis og hensiktsmessig løsningsarkitektur som bevarer brukerreisen som kjernen i prosjektet. Med målbare resultat har vi en satt handlingsplan og har derfor et større spillerom for å nå konkrete mål. Handlingsplanen hjelper våre kunder med å forankre den digitale satsingen i bedriftens forretningsstrategi. Med en felles handlingsplan sikrer vi at alle steg blir vellykket, fra innsiktsfase til målbare resultater etter lansering. Vår viktigste jobb starter når løsningen er lansert og bruksmønstre kan gi oss den ufiltrerte tilbakemeldingen.

Valg av teknologi

For å levere skreddersydde løsninger til ulike behov ønsker vi å vise alle muligheter basert på en rekke sammensetninger av teknologi. Sammen velger vi det beste alternativet med målsetting og budsjett til grunn. Deretter bygger vi løsningen. 

Les mer

Visuell prosess

Vi er lidenskapelig opptatt av effektivt og godt design som ikke bare skal fungere i dag, men også på morgendagens flater. Et godt design ledes av et strukturert innhold. I tett dialog med deg som kunde, innsikt og definerte mål, utarbeider våre designere en gjennomtenkt innholdsarkitektur, en intuitiv og god brukeropplevelse, samt et design som ivaretar din visuelle profil.

Utvikling & Implementering

Våre ansatte legger stolthet i arbeidet og utvikler produkter og løsninger uavhengig av digital flate. Med lang erfaring som prosjektledere har vi gode prosesser som sikrer optimale responsive nettløsninger for desktop, nettbrett og mobil, virkningsfulle spillopplevelser, utnyttelse av potensiale i datagrunnlaget samt andre løsningsorienterte prosesser. Vi benytter smidige metoder med fokus på å lage de beste løsningene på markedet. Vi kan med trygghet si at vi kun leverer det beste for våre kunder. I Norse Digital betyr kvalitet i leveransen alt.   

Forvaltning

For å sørge for at våre kunder er rustet for morgendagens digitale flater tilbyr vi skreddersydde løsninger og en komplett forvaltningsavtale for hele løsningens levetid. Med vår applikasjonsforvaltning leverer vi vedlikehold, support og hosting av alle våre løsninger. 

Analyse & Optimalisering

Enten det er et webprosjekt eller en mobil app som skal utvikles er det nødvendig med gode analyser av tjenesten i etterkant av prosjektet. Med verdifull innsikt om hvordan målgruppen benytter løsningen, har vi et bedre grunnlag for å finne det forbedringspotensialet som må til for å optimalisere brukeropplevelsen.