Head of After-Sales and Support

Vi søker etter en person som er genuint interessert i å tilby våre kunder en utmerket kundeopplevelse hver gang de er i kontakt med oss.

Personen har en bred teknisk forståelse, motiveres av å gjøre kunder fornøyde og har en god evne til å planlegge. Du forstår viktigheten av god kommunikasjon, har en løsningsorientert tilnærming og ser god kundestøtte som en avgjørende brikke for kundetilfredshet.

Du er aktivt ute og møter kunder for å forstå hvilke problemstillinger de møter på i hverdagen og utformer konkrete tiltak som kan løse disse utfordringene. Du jobber tett sammen med våre salgsrådgivere og leveranseledere for å sørge for kvalitet i alle ledd sammen med leveransesjef. Sammen med leveransesjef bistår du med kontinuerlig forbedring av prosesser for økt kunde - og forretningsverdi. Du rapporterer direkte til kunder og ledelsen i Norse Digital om gjennomførte tiltak, planlagte aktiviteter for kunder og status.

Rollen passer godt til personer som evner å holde et overordnet perspektiv til at leveranseapparatet fungerer optimalt, holde det operative ansvaret for implementering av justeringer når dette er nødvendig og ha en utmerket evne til langsiktig planlegging.

Du får økonomisk ansvar og vil følge opp både internkostnad, fakturering og forretningsutvikling.  

Det er store muligheter for å vokse i rollen med et større ansvarsområde og for implementering av nye tiltak for forbedret kundestøtte.
Vår kundeavdeling er i vekst og for den riktige kandidaten vil det være gode muligheter for lederansvar.

Om Norse Digital

Norse Digital er et digitalt studio som hjelper bedrifter med å skape tjenester og produkter som gir gode brukeropplevelser og resultater. Vår innovasjonslab utvikler egne produktidéer og investerer i fremtidsrettede digitale selskaper. Frem til i dag har dette resultert i seks selskaper i seks forskjellige land. Siden starten i 2000 har vi vokst til over 100 engasjerte ansatte. Vi har sterk tilstedeværelse i USA (Palo Alto, Washington DC) samt i flere europeiske land (UK, Sveits, Ukraina og Norge)

Ansvarsområder

 • Proaktiv kundedialog
 • Mottak og håndtering av supportsaker
 • Oppfølging av support team og leder for applikasjonsforvaltning
 • Kontinuerlig Analysering av kundetilfredshet
 • Innsamling og presentasjon av data for kundetilfredshet
 • Rapporterings og økonomisk ansvar relatert til månedlig generert salg og support
 • Månedsrapportering til ledelsen i selskapet
 • Implementere og videreutvikle verktøy, prosesser og målinger for å sikre kunden en enestående kanal for å kontakte oss
 • Jobbe tett sammen med ledelsen i selskapet

Kvalifikasjonser

 • Erfaring innenfor IT og system/produktuvtikling
 • Erfaring med å lede team
 • Tidligere erfaring med kundestøtte eller teknisk support er en fordel
 • Fleksibel og villig til å lære nye prosesser og systemer
 • Vise til resultater innenfor lignende områder
 • Dersom man har erfaring innenfor å arbeide med team på ulike lokasjoner er dette postitivt.
 • Fleksibel og flink til å prioritere oppgaver i en hektisk hverdag
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk
 • Gode evner til å planlegge, delegere, gjennomføre og følge opp egne og andres oppgaver.
 • God til å lytte til kunders tilbakemeldinger og omforme dette til konstruktive tiltak som genererer mersalg.

Egenskaper

 • Teknisk forståelse av hvordan digitale systemer og løsninger fungerer
 • Gode kommunikasjonsevner med evner til å overføre kunnskapen til vårt leveranseteam
 • Selvgående og løsningsorientert
 • Proaktivt oppsøke eksisterende kunder for å presentere gode løsninger til deres utfordringer samt generere mersalg
 • Strukturert og fremoverlent
 • Sterkt eierskap til prosesser og videreutvikling
 • Brennende ønske om at alle kunder skal få en best mulig opplevelse når de er i dialog med Norse Digital
 • Evne og ønske om å videreutvikle sitt område
 • Ikke redd for å utfordre og komme opp med nye innspill og idéer, internt og eksternt
 • Gode samarbeidsegenskaper

Norse Digital tilbyr

 • En spennende stilling som vil være med å forme hvordan vi skal jobbe med kundestøtte fremover
 • Muligheter for lederansvar for den riktige kandidaten
 • Et sosialt og faglig godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Føler du at dette er jobben for deg? Send søknad og CV til lasse@norse.digital